Wojna w Syrii trwa od ośmiu lat. Tym, którzy chcą wrócić do kraju, rząd Niemiec oferuje pomoc finansową. To droga po śmierć – krytykują organizacje pomocowe.

Reader Interactions