Poważne obawy w Niemczech. Kontrwywiad ostrzega przed ofensywą salafitów

Urząd Ochrony Konstytucji ostrzega przed salafitami z Bliskiego Wschodu, którzy działając w podziemu lub za granicą są poważnym zagrożeniem dla Niemiec. Mogą radykalizować niemieckich muzułmanów.