Poufny dokument UE. KE planuje współpracę z dyktatorami państw Afryki Wschodniej

By zapobiec napływowi migrantów z Afryki do Europy Komisja Europejska chce nawiązać współpracę z władzami krajów wschodnioafrykańskich. Za współpracę byłyby one nagradzane.