Pöttering: Europa zawdzięcza jedność także Janowi Pawłowi II

Były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gerd Pöttering uważa Jana Pawła II za jeden z nawiększych duchowych i moralnych wzorów dla Unii Europejskiej.