„Potrzebujemy prawa upadłościowego dla państw”. Jak by to wyglądało? Oto scenariusz

Jak wyglądałoby ogłoszenie bankructwa przez członka strefy euro? Oto, jak widzi to ekspert.