Postulat wyciągnięcia konsekwencji z afery Wulffa

Po ustąpieniu prezydenta RFN Transparency International żąda od polityków surowszych reguł w zakresie dotacji i sponsoringu.