Postępująca erozja Kościołów w RFN. 660 tys. wiernych mniej

Niemieckie Kościoły w dalszym ciągu tracą wiernych. Przyczyną jest nie tylko postępująca laicyzacja.