Porządki na przejściach granicznych

Z polsko-niemieckich przejść granicznych znikają ostatnie ślady świadczące o tym, jak dobrze była to strzeżona granica.