Porządki na przejściach granicznych. Znikają ostatnie ślady poprzedniej epoki

Z polsko-niemieckich przejść granicznych znikają ostatnie ślady epoki dobrze strzeżonej granicy.