Według danych Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w tym bieżącym roku nie będzie można mówić o wzroście niemieckiej gospodarki.

Reader Interactions