Co trzeci imigrant przybyły do Niemiec legitymuje się dyplomem ukończenia wyższej uczelni. To odsetek większy niż wśród samych Niemców.

Reader Interactions