Pomysł ponownej rejestracji uchodźców. "Kapitulacja państwa"

Minister pomocy rozwojowej RFN domaga się ponownej kontroli i rejestracji wszystkich uchodźców, którzy przyjechali do RFN w ostatnich dwóch latach. Są obawy, że wyłudzono grube miliony.