Spowodowana koronakryzysem trudna sytuacja ludzi w domach opieki wielokotnie była w Niemczech przedmiotem publicznej dyskusji. Teraz włączył się do niej pełnomocnik rządu ds. opieki.

Reader Interactions