To orzeczenie oczekiwane jest od lat. Federalny Trybunał Konstytucyjny zdecyduje o aktywnej pomocy w śmierci. Zwłaszcza lekarze wiążą z tym orzeczeniem duże nadzieje.

Reader Interactions