Pomnik na cześć pomordowanych Sinti i Romów

Dziesiątki lat niemieccy Sinti i Romowie walczyli o pomnik na rzecz pomordowanych przez nazistów współbraci również dlatego, żeby zaprotestować przeciwko dyskryminowaniu tej grupy etnicznej w wielu krajach Europy.