Polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe: Merkel, Kopacz i wielki nieobecny

13. polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe w Warszawie dalekie były od rutyny politycznej. I nie tylko księga kondolencyjna przypominała o wielkim nieobecnym.