Po 4-letniej przerwie, w środę w Berlinie doszło do spotkania polsko-niemieckiego Okrągłego Stołu. Uczestniczyli w nim reprezentanci obu rządów oraz przedstawiciele Polonii w Niemczech i mniejszości niemieckiej w Polsce.

Reader Interactions