Polski historyk Paweł Ukielski polemizuje na łamach „Frankfurter Allgemeine Zeitung” z pomysłem budowy w Berlinie pomnika poświęconemu wszystkim narodom słowiańskim. Taka propozycja jest dla Polaków nie do przyjęcia.

Reader Interactions