Polska, Węgry, Rumunia: zagrożone zasady demokracji w Europie

Prawie trzy dziesięciolecia po upadku żelaznej kurtyny w byłych państwach Bloku Wschodniego państwo prawa jest coraz bardziej osłabiane. Co jest tego powodem?