Polska w rękach… Bułgarii

Komisja Europejska daje Polsce trzy miesiące na wdrożenie zaleceń w sprawie Trybunału Konstytucyjnego i ustaw sądowych. To mogłoby zatrzymać postępowanie z art. 7 Traktatu o UE. Ale nadzieje Brukseli są maleńkie.