Polska przed Trybunałem UE za nieprzyjmowanie uchodźców

Bruksela składa skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE z powodu bojkotowania przez Polskę unijnego rozdzielnika z 2015 r. Udałoby się tego uniknąć dzięki przejęciu 40-50 uchodźców. Ale Warszawa nie chciała ani jednego.