Polska na wokandzie w Luksemburgu. Sprawa Sądu Najwyższego

Przedstawiciel Polski przekonywał Trybunał Sprawiedliwości UE, by zrezygnował z zamrożenia czystki emerytalnej w Sądzie Najwyższym. Spierał się z prezesem TSUE mówiącym, że decyzje Trybunału trzeba wdrażać natychmiast.