Polska ma większy problem z demografią niż Niemcy

Starzenie się społeczeństw to problem wszystkich krajów Europy. Jednak odpływ siły roboczej do zamożniejszych krajów i rosnące różnice między regionami sprawią, że problem ten będzie ostrzejszy w Polsce niż w Niemczech.