Rzecznik generalny TSUE ogłosił, że zapisy o czystce emerytalnej w Sądzie Najwyższym były sprzeczne z prawem UE. A co teraz ważniejsze, z jego opinii wynika, że Unia ma prawo zajmować się kontrolą niezawisłości sądów.

Reader Interactions