Każdego lata na festiwalu Young Euro Classik w Berlinie spotykają się młodzi muzycy z całego świata. Jego tegoroczną, jubileuszową edycję zainauguruje 19 lipca Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus.

Reader Interactions