W Monachium odkryto urny z prochami polskich księży więzionych w Dachau. Wiele pytań pozostaje jeszcze bez odpowiedzi. Błogosławieni męczennicy zostaną upamiętnieni 12 czerwca.

Reader Interactions