Polityka rządu PiS odbija się na gospodarce

W ankiecie przeprowadzonej przez AHK Polska z innymi izbami bilateralnymi inwestorzy zagraniczni dali Polsce niskie oceny stabilności politycznej oraz przewidywalności polityki gospodarczej.