Polityka migracyjna: Nowa inicjatywa Berlina i Paryża

Niemcy i Francja domagają się wspólnej polityki europejskiej wobec uchodźców. Ponaglają Brukselę do działania i realizacji istniejących już propozycji.