Przewodnicząca niemieckich socjaldemokratów tłumaczy się z krytycznych słów pod adresem policji po zajściach w noc sylwestrową w Lipsku.

Reader Interactions