W Berlinie policja przeprowadziła zmasowaną akcję przeciwko bandzie aranżującej fikcyjne małżeństwa.

Reader Interactions