„Polenaktion” roku 1938: Zapomniane preludium Zagłady

75 lat temu Niemcy deportowali z dnia na dzień 17 tys. polskich Żydów. Tzw. „Polenaktion” nazywana jest preludium Zagłady. W Niemczech pozostaje nieznana. Przypomniała o niej prasa. A przy okazji o antysemityźmie II RP.