Pole-Position – projekt o Polsce w Nadrenii-Północnej Westfalii

Instytut Polski w Düsseldorfie, inicjator tego projektu oświatowego organizuje od 10 lat 2 razy w miesiącu dzień polski dla szkół średnich w Nadrenii-Północnej Westfalii. Wyniki mówią same za siebie.