Wyzwolony 11 kwietnia 1945 przez żołnierzy USA KZ Buchenwald koło Weimaru był jednym z największych obozów koncentracyjnych założonych przez niemieckich faszystów na terytorium III Rzeszy.

Reader Interactions