Niemcy najchętniej migrują do Szwajcarii, Austrii i Wielkiej Brytanii. Z kolei wśród osób przybywających do Niemiec w ostatnim czasie dominują Rumuni, Polacy i Bułgarzy.

Reader Interactions