Pokojowa Nagroda Niemieckich Księgarzy dla Swiatłany Aleksijewicz

„Czasami zadaję sobie pytanie, dlaczego wciąż schodzę do piekła. Odpowiedź jest prosta: żeby znaleźć ludzi” – opowiedziała białoruska pisarka i dysydentka odbierając nagrodę we Frankfurcie nad Menem.