Pokojowa Nagroda Niemieckich Księgarzy dla Aleidy i Jana Assmannów

Laureatami tegorocznej Pokojowej Nagrody Niemieckich Księgarzy jest para badaczy kultury Aleida i Jan Assmannowie.