Pokłosie skandalu. Zaskakująca decyzja Ziomkostwa Ślązaków

Nadzwyczajny zjazd delegatów Ziomkostwa Ślązaków odwołał ze stanowiska przewodniczącego Rudi’ego Pawelkę. Zarzucono mu antypolskie i rewanżystowskie nastawienie.