Pojednawczy gest wobec SS-manna. Czy Gröningowi wolno przebaczyć?

Gest pojednania byłej więźniarki KL Auschwitz wobec Oskara Gröninga wywołał oburzenie wśród oskarżycieli posiłkowych w procesie byłego SS-manna.