Podziemie i improwizacja. Alternatywna muzyka i sztuka po 1968

Dwie korespondujące z sobą wystawy w berlińskiej Akademii Sztuki (AdK) poświęcone są alternatywnej muzyce i sztuce po obu stronach żelaznej kurtyny, od ruchów studenckich 1968 i Praskiej Wiosny, po upadek muru.