Podejrzenie korupcji w Federalnym Urzędzie ds. Uchodźców.

W Federalnym Urzędzie ds. Migracji i Uchodźców w Bremie mogło dojść do korupcji. Jedna z pracownic miała przyznać 1200 osobom azyl bez podstaw prawnych.