Po wyborach – i przed wyborami

Ledwie wczoraj wybrano ponownie Horsta Köhlera na prezydenta Niemiec, a już analitycy rozwodzą się nad znaczeniem tej elekcji dla wrześniowych wyborów do Bundestagu.