Po wojnie, na Górnym Śląsku. "Odniemczanie"

W 70 lat po II wojnie światowej opolsko-gliwicki Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej przypomina na różne sposoby, co się działo z żyjącymi na Górnym Śląsku Niemcami od momentu wkroczenia Armii Czerwonej.