Socjaldemokraci, Zieloni i partia „Lewicy” niepokoją się o kurs, jaki przybierze teraz CDU. Nie brakuje obaw, że partia zacznie współpracować z AfD.

Reader Interactions