Po pożarze w Tröglitz ożyła dyskusja na temat delegalizacji NPD

Podpalenie budynku przeznaczonego na schronisko dla uchodźców w Tröglitz, o co podejrzewa się środowisko skrajnej prawicy, wywołało falę protestów wśród społeczności lokalnej, polityków i dyskusję nt. delegalizacji NPD.