Po 22 latach od zjednoczenia Niemcy szukają dziury w całym

Przy okazji rocznicy przywrócenia jedności Niemiec media usilnie doszukują się różnic i podziałów między dwiema częściami przez ponad 40 lat podzielonych Niemiec.