Unijne organizacje konsumenckie wezwały UE do przyjęcia przepisów obarczających platformy internetowe, w tym Amazon, eBay czy Allegro, odpowiedzialnością za handel na ich stronach podrobionym towarem.

Reader Interactions