Plaga włamań w NPW skutkiem przyjęcia Rumunii i Bułgarii do UE?

W pierwszym półroczu 2012 roku liczba włamań w NPW wzrosła o 12 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2011. Policja przypisuje to m.in. przyjęciu do UE Rumunii i Bułgarii.