To drugi najwyższy wzrost płacy minimalnej w ciągu ostatnich 20 lat. Stawki wzrosły średnio o sześć procent. Najwyższe obowiązują w Luksemburgu, najniższe w Bułgarii.

Reader Interactions