Piętnowała korupcję policji na Ukrainie. Przypłaciła to życiem

Trzy miesiące po zamachu zmarła ukraińska aktywistka działająca na polu zwalczania korupcji w policji.