Pierwsze ustępstwa. Polska gra o kompromis z Brukselą

Polska zaoferowała Brukseli pierwsze ustępstwa w sporze o praworządność.